Igazságügyi szakértés

Az igazságügyi szakértő munkáját a szakma szeretete, megbecsülése és a tisztesség kell, hogy jellemezze.

 

Igazságyügyi Szakértői feladatok

Ha Ön olyan megalapozott több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert keres, úgy válasszon minket mert: szakszerűen, megbízhatóan, gyorsan végezzük el a ránk bízott szakértői feladatot.

Ingatlanérték becslés

Ezt a feladatot az ingatlanforgalmi szakértő (értékbecslő) végzi el.

Az értékbecslést: évtizedes szakmai gyakorlattal, szakszerűen, megbízhatóan, gyorsan végezzük el.

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat pótlása

Előfordulhat, hogy a kivitelezés során a felelős műszaki vezető valamely oknál fogva utólag nem nyilatkozik az általa elvégzett tevékenységről, vagy nem is volt felelős műszaki vezető a kivitelezés alatt. Ebben az esetben kerülhet sor a felelős műszaki vezetői nyilatkozat pótlására, az Igazságügyi Szakértő nyilatkozata alapján.

Építésügyi műszaki szakértés

Az építésügyi műszaki szakértő olyan speciális feladatot lát el, hogy a részéről elkészített Igazságügyi Szakértői Vélemény alapján, a jogalkalmazók és egyéb más Megbízók megismerhetik az általa vizsgált probléma okait és összefüggéseit. Nyilatkozik a feltett kérdésekre vonatkozóan. Esetlegesen ajánlásokat ill. javaslatokat is megfogalmazhat.

Állapotrögzítés

Állapotrögzítő Igazságügyi Szakértői Vélemény (szakvélemény) kiadása szükséges lehet, ha az építési munka során valamely oknál fogva felhagyott a kivitelező a tevékenységével, vagy olyan változás következett be a vizsgált területen (csőrepedés, elemi kár stb.), amelynek rögzítése bármilyen jellegű elszámolás alapvető feltétele lesz a későbbiekben.

Szükséges lehet akkor is, amikor egy új vállalkozó folytatja a már megkezdett munkákat annak érdekében, hogy a további kivitelezés folyamatosan haladjon.
Ennek során szükséges lesz a későbbi elszámolás során megkülönböztetni a két vállalkozó munkáját akár évek múlva, vagy már eltakart állapotukban.

Állapotrögzítés abban az esetben is szükséges lehet, ha az elvégzett munkák készültségi szintjét (minőségét, mennyiségét stb.) is rögzíteni kell egy esetleges vizsgálati, bírósági vagy előzetes bizonyítási eljárás során, de akár kártérítés stb. keretében is.
Szükséges lehet még minőségi és mennyiségi kifogások rögzítésekor, az elvégzett munkákkal kapcsolatban.
Ugyanakkor a fentiek együttes előfordulása is lehetséges.

Előzetes bizonyítási eljárás

A vonatkozó új jogszabályi rendelkezések szerint a kérelmező fél álláspontjának megalapozottságának tisztázása érdekében a közjegyző – előzetes bizonyítás keretében – Igazságügyi Szakértőt rendelhet ki. Az így elkészített Igazságügyi Szakértői Vélemény is felhasználható a bírósági peres eljárás előtt vagy során.

Közbeszerzési szakértés

Melyet ajánlatkérői és ajánlattevői oldal részére egyaránt végzünk.
Ajánlatkérők részére ajánlatkérések kidolgozása, közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, és kiértékelése.
Ajánlattevők részére ajánlatok összeállítása.

Szakértés bármelyik fél számára, amely alapján lehetősége nyílik, hogy megalapozottabbá tegye álláspontját.
Az esetleges későbbi előzetes vitarendezéshez közbeszerzési tanácsadás, vagy Közbeszerzési Döntő Bizottság előtti képviselet akármelyik oldal számára.
Egészen egyszerű eljárásoktól a giga beruházásokon szerzett szakértelemmel, gyakorlattal és tapasztalatokkal rendelkezünk.

 

Kapcsolat

ARHITEKTON Mérnöki Iroda Kft.

2040 Budaörs

Farkasréti út 105/2

Telefon: +36 30 431 2402

Email: atitkarsag@t-online.hu

Kérjen ajánlatot!